Browse Dissertationen FU by Author "Gaertner, Evgeniya"